January 17, 2021

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Khách Huyền Đao Tổng thống đắc cử Joe Biden đã nhận lời mời của Tòa Bạch Ốc để ngụ tại nhà khách Blair vào ngày 19 tháng 1 (The Blair House). Nhà khách Blair, còn được […]