January 24, 2021

(Nguồn: Báo Tiếng Dân) Jackhammer Nguyễn Cuộc thảm sát ngày thứ Tư và việc tái lập trật tự hôm thứ Sáu Sau khi ông Joseph Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ lúc 12 giờ […]