July 6, 2021

Các sinh viên từ Hải Dương hô khẩu hiệu trên máy bay, vào Sài gòn. Ảnh: afamily.vn Tuấn Khanh Có một điều chắc chắn là 300 em từ Hải Dương đến Sài Gòn để “giải cứu”, không phải em nào […]

              Vòng tròn xoáy – Tranh: Thanh Châu   Rất ngay tình, viết thì phải đọc để ăn mày chữ nghĩa của thiên hạ sự. Như khươm mươi niên trước, đọc chuyện ngắn của anh bạn trẻ ở cùng […]

Bến cũ con đò – Tranh: Mai Tâm   XA QUÊ…  – Kính tặng nhà thơ Trần Vấn Lệ – Xa quê lâu ngày tưởng nhớ Ai ngờ cứ dửng dưng quê Chiều nay, hay tin núi lở Cả làng […]