July 9, 2021

 (Phần 1) Tạ Duy Anh Vài lời thưa trước: Tôi chưa có ý định xuất bản cuốn tự truyện “Dưới bàn tay vô hình”, vì mấy lý do hoàn toàn mang tính cá nhân. Chẳng hạn nó sẽ làm tổn […]

g i Ọ t c Ầ m h O A n t h Ơ   đáy lưng có một mùi hương gió bay đi mất tự đường lưu ly ôi em bóng sáng lạ kỳ làm đau lóa mắt hồn […]

Cuối tháng 6/2021, tôi nhận được tập thơ Khản Giọng Chim Chiều của Lê Phi Điểu, người bạn thân nơi phố cổ Hội An và tuyển tập Thi Văn Ngàn Thông. Trong thuyển tập 3 nầy, từ trang 187 đến […]