July 12, 2021

Gió – Tranh: Thanh Châu   Tiếng gọi Gọi người tiếng gọi điếc câm gọi mình tiếng gọi âm âm giữa lời hình như em có gọi tôi tôi nghe nhói phía chân trời mù sương Tôi đem tiền kiếp […]

Tìm hiểu cấu trúc của Vũ Trụ đã gặp những hiện tượng dị thường, khó tưởng tượng. Xem cách Vũ Trụ vận hành còn thấy nhiều chuyện bất ngờ, lý thú hơn. Ta bắt đầu bằng cái nhỏ nhất trong […]

Phan Tấn Hải ghi nhận Dịch giả Trịnh Y Thư trước giờ vẫn nổi tiếng về kiểu anh ưa thích sự lặng lẽ. Không phải để lãng quên hay để bị lãng quên như trong nhan đề dịch phẩm “Tập […]