July 14, 2021

Anh ở đây – Tranh: Thanh Châu Phật dạy rằng có vô số lượng kiếp, và tôi đang sống đây là kiếp người, nhẽ ra cũng đáng mừng, nhưng lại là người dưới thời “chưa bao giờ tốt đẹp như […]

Bóng ngả chiều xưa – Tranh: Thanh Châu     hắn loay hoay cặm cụi trong xưởng vẽ cũng là phòng tranh dã chiến.    ở đây màu sắc vương vãi nhòe nhẹt trên sàn bôi bết trây trét trên tường […]