July 21, 2021

Nhà thơ Vũ Hoàng Chương (1916 – 1976) từ trần ngày 6 tháng 9 năm 1976. Và tuần lễ này, là tròn 40 năm, ngày thi sĩ họ Vũ khuất bóng. Bản thân tôi có một kỷ niệm mơ hồ […]

Người về từ trăm năm – Tranh: Thanh Châu     Tôi viết bài thơ trăm năm Gửi cho những người còn sống Và những người đã khuất Như lời tạ từ Trong mùa đại dịch Không có tiếng chuông […]