September 16, 2021

Với nắng vàng và âm nhạc ra mắt tuyển tập ‘Tiếng Hát Thu Vàng’ Nguyên Giác   Chiều Thứ Bảy 11/9/2021, khi nắng rơi xuống rất vàng, nhiều văn nghệ sĩ đã tụ hội để giới thiệu tuyển tập  ‘Tiếng Hát […]

  MAI SAU THÔI ĐÃ HẾT (Capri, c’est fini – Lời Việt:  Hoàng Xuân Sơn)   Thôi chia tay nhé em yêu! Thương yêu xưa ôi!  đã hết! Thôi chia tay nhé em yêu – Hẹn thề đầu mãi hằn […]

(Cuộc trò chuyện giữa nhà thơ Triều Hoa Đại & tôi đã đăng tải trên tạp chí Ngôn Ngữ số 14, tháng 7 năm 2021. Trong thời gian qua vì xảy ra vài biến động chính trị và dịch bệnh […]