September 29, 2021

hình (FB Lac Nguyen)   đi trên loáng nước chìm sao ngọn đèn đã dẫn nhau vào thiên hư chừ con đinh tán mắt mù vô phương cứu gỡ mù u cuộc tình   h o à n g x […]

Thư pháp “VÔ NGÔ (Thủ bút thư pháp của chính thi sĩ Trụ Vũ) Vô ngã là “không có ta”. Không có ta,vậy thì ai đang nói, ai đang viết đây? Cô bạn văn viết Email cho tôi và nói, […]

  Chuyện Phật Trời không ai biết được Bọn phi nhân thì cứ sống sờ sờ Người nhân nghĩa chết sớm, chết bất ngờ Để bia miệng mau mờ hơn bia đá   Chiều hôm nay nghe tin em đã […]