October 22, 2021

       Thời gian như ngựa chạy tên bay. Thoáng chốc, TQBT đã hai mươi tuổi. Chẳng thể ngờ! Những người chủ trương dù lúc ban đầu đang ngấp nghé ở tuổi hưu xứ Mỹ nhưng vẫn còn mạnh tay khỏe […]

          Ảnh (HKL) Lễ gọi hồn cho thằng Thực vào ngày thứ bốn mươi chín. Vị  pháp sư thần chủ điều hành lễ cầu hồn là ông Long Thiên. Bên ông còn một đệ tử mà người này sẽ “lên đồng”. […]