October 23, 2021

Hình 1: trái, Nguyễn Văn Trung, Đại học Văn Khoa Sài Gòn 1969; phải, Nguyễn Văn Trung 50 năm sau, Montréal tháng 8/2019. Nguồn: trái, album gia đình Nguyễn Quốc Linh, phải, photo by Phan Nguyên   Ngô Thế Vinh […]

Bài viết Quang Dũng, Sổ Tay & Cuộc Tình vào tháng 12/2011 đã ấn hành trong quyển Văn Nhân & Tình Sử, 2015 có bổ túc thêm (Trang 103-120). Trong quyển sách nầy có in những bài thơ trong Sổ […]

Ngõ Vắng – Tranh: Hoàng Thanh Tâm     Áo Tiểu Thư Những tà áo lụa hồng, xanh, trắng… Phất phới mong manh thắm đượm tình Em tuổi dậy thì, em tuổi mộng Trăm màu như một thảy đều xinh […]