November 2, 2021

Việt Hương Không có đám mây đen nào, dù lớn đến đâu, chặn mãi được ánh sáng mặt trời, đó là quy luật của tự nhiên. Những năm tháng mà chính quyền toàn trị (mang danh cộng sản) đã cướp […]

Bến cũ con đò – Tranh: Mai Tâm   PHIẾN NHỚ Đêm xanh thắp hồn nến mộng Gửi em tình đó êm đềm Tôi ơi! đêm thôi sầu nữa Giấc hồ tìm lại quỳnh thơm Khanh ơi mùi hương đêm […]

Cái bóng – Tranh: Thanh Châu Tôi không xem những giòng tôi viết sau đây là một truyện ngắn vì phần lớn mang tính tự sự. Không có hơi hướng nào của văn chương, mở gút, của tình tiết, bố […]