November 5, 2021

Trái tim rượu – Ảnh (tác giả)   Trần gian và những huy hoàng Tiếc chi… Bỏ lại. Tìm nàng gối chăn Tìm men rượu ngọt dưới trăng Tìm giây phút ấy giung giăng với đời Cuộc tình vun xới […]

             Ngọn đèn khuya – Tranh: Mai Tâm                  Gần nửa thế kỷ không hẹn mà gặp, bạn cũ trường xưa mãi bên kia biển nhẹ cánh phiêu bồng ghé thăm. Nói cho ngay thì với bạn […]