November 8, 2021

  Cõi người ta (7) – Tranh: Thanh Châu   Bóp vú sữa Tuổi cao bóp vú tha hồ vợ không nhiếc mắc chi bồ kêu la Đờn ông đâu phải đờn bà mà e ngại chuyện người ta phỉnh […]

Trần Gia Huấn Thứ Sáu ngày 5/11/2021, Albert Bourla, Tổng Giám đốc Pfizer, thông báo: Cuộc chơi đã đổi chiều. Sự cố gắng của nhân loại để chống đỡ sức tàn phá của đại dịch đã thành tựu. Pfizer cho […]

Cõi người ta (1) – Tranh: Thanh Châu –    Đời người cuối cùng cũng xuống lỗ, ai cũng thế! Chẳng mang theo được quái gì, đến hàng nút áo người ta cũng lắc tiệt! Lão  Thuần vừa rót trà ra […]