November 12, 2021

Vọng tưởng – Ảnh: Tác giả   (với cô hái mơ hái mận)    thèm ngả lưng ôm giấc ngủ không mộng mị thèm đánh lên mấy tiếng lung tung xèng đã mềm lòng nếm đôi chút tang thương đầu […]

Kinh Phật nào ngắn nhất? Đó là khi Đức Phật im lặng. Ca khúc Phật Giáo nào ngắn nhất? Đó là khi Đức Phật im lặng. Chúng ta có thể hình dung ra những câu vấn đáp trên, khi đọc […]