November 15, 2021

Hoa trên piano – Tranh: Thanh Châu   Tiếng dương cầm   Tình yêu Là chiếc lá trên cành Vay mượn chiếc lá Về ủ giấc mộng xanh Vay mượn bàn tay Vân vê linh hồn mỏng Lắng nghe lắng […]

Tạ Duy Anh Anh bạn nhà thơ gửi cho tôi đường link để đọc một bài có tựa đề là THƯ TỐ GIÁC, của một đồng nghiệp (và tôi cũng mới biết anh còn là đồng môn), gửi tới các […]

Hoa trên Guitar – Tranh: Thanh Châu         Đọc bài thơ Đợi của thi sĩ Vũ Quần Phương với lời bình của Trần Đăng Khoa trong tập Bình Thơ Từ 100 Bài Thơ Hay Thế Kỷ XX (tập hai) […]