November 17, 2021

Scape Publishinging: 2 tập thơ mới của Ngu Yên: Đôi Khi Bất Chợt & Chìm Trong Biển Chết Trôi Tim Người Tập thơ Đôikhibấtchợt, 200 trang. Bìa của Họ sĩ Đinh Trường Chinh. Phát hành 15 tháng 11 năm 2021. […]

  Cõi người ta (10) – Tranh: Thanh Châu   Lật tung Lật tung chi tội rứa em rớt rơi một thoáng anh thèm một năm đừng rơi em nhé chỗ nằm mà em đã tựa gốc rơm đã đời […]

  Câu đố dân gian  “Cái gì không mắt, không tai Cổ đeo hai bị, tóc dài ngang lưng Của nhà thấy cứ lừng khừng Hễ thấy của lạ bừng bừng ngổng lên”   Chữ nghĩa làng văn xóm chữ […]