November 20, 2021

Thu cô liêu – Tranh: Mai Tâm   có phải mùa thu lá vàng rơi hay em là ánh sao giữa trời và hồn thu lạnh trong mắt biếc nên mắt em buồn giữa thơ tôi   có phải nắng […]

Phạm Thanh Nghiên & Bản tin LymHa & Worldometer Record Lần đầu tiên, tất cả giáo xứ (gồm hơn 200 nhà thờ), nhà nguyện thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn sẽ đổ chuông sầu đến cộng đồng. Theo lệ thường, […]

  Ảnh (Tác giả)   xuyên qua những kẽ hở trường đời vượt thoát cuộc chạy đua chí mạng tôi nằm thở dốc suốt mấy ngày dài chơ vơ giữa đất trời không cột trói   phơi nắng cùng rơm […]