November 23, 2021

(Jean Leon Gerome Ferris: The First Thanksgiving)   Cấp Văn Nguyễn Năm nay có lẽ là ngày lễ Tạ Ơn đặc biệt hơn nhiều năm trước. Sự kiện lịch sử lễ Tạ Ơn nổi bật nhất trong văn hóa đại […]

(gửi Đạm, chú em đã đưa người viết tới 60 phố Nguyễn Hữu Huân) Khươm mươi niên trước, “ăn như cũ ngủ như xưa tôi” căng óc nặn chữ vặn óc véo câu bài tạp bút Sài Gòn đầu đường […]

Nhạt Nhòa – Tranh: Hoàng Thanh Tâm     Tạ ơn   Ơn em mười ngón tay mềm Ru tôi lạc giấc vào miền thần tiên Ơn vòng tay nhỏ từng đêm Trong cơn mơ đẫm diệu huyền em trao […]