December 2, 2021

Cõi người ta (6) – Tranh: Thanh Châu (Lưu ý: Quý bà đức hạnh, quý cụ đạo mạo, trẻ em ngây ngô… không nên đọc loại thơ vui này.) 1. Giữa khuya thiếp vội hỏi chàng Viagra một vỉ sao […]

Huy Đức Trong lịch sử, có những nhân vật mà chúng ta thường chỉ nhắc đến tên, phẩm hàm, tước hiệu… rồi xếp lại; với Nam Phương Hoàng Hậu nhiều người thường bàn thêm về nhan sắc và rồi cũng […]

Gió Xoáy – Tranh: Thanh Châu Đọc bài thơ “Say yêu” khi gặp 2 từ “gian díu” tôi nghĩ có lẽ Đặng Xuân Xuyến đã dùng từ sai hoặc anh viết sai chính tả nhưng ngẫm nghĩ kỹ và đọc […]