December 3, 2021

Thử thách – Tranh: Mai Tâm   Con Delta chưa hết mà Omicron đã đến Sự thử thách của con người Thế kỷ XX toàn cầu hai lần chiến tranh 55 triệu người chết Thế kỷ XXI vừa khai sinh […]

[ tặng anh Nguyễn Xuân Thiệp, hay viết về hoa nón xanh ] Dịu lắm nữa. rừng cây. và chim én mùa rưng về trên một ngọn tuyết lơi nghe hát nhé bài ca mùi lên tuyến nhị vô âm […]

Tuấn Khanh Câu chuyện của nữ thí sinh hoa hậu Miss World đi thi trên vùng đất thuộc lãnh thổ chưa hợp nhất của Mỹ (Unincorporated territories), nhưng cất lên bài hát chống Mỹ, là minh họa rõ nét nhất […]