07/17/2013
Như Thương: VÔ THỨC TÌNH

clip_image002

Tranh : Nguyên Khai

Từ trong vô thức yêu tình

Ngắm dung nhan lại tưởng hình dáng em

Yêu son phấn nụ êm đềm

Mãi là hương thoảng ấm êm cõi lòng

Yêu đời vơi cạn đục trong

Yêu phù vân sẽ thong dong mất còn

Yêu trăng từ thuở thật tròn

Đến trăng tà, khuyết hao mòn một bên

Yêu tình ngoảnh lại nhớ quên

Áo phai hết cả lênh đênh nỗi buồn

Chắc rồi quên cả môi hôn

Quên câu cuống quít, vô ngôn bên người

Ừ vô thức đấy … đầy vơi

Biết vơi, biết cạn, hoa ơi hương tàn

Một mai ai có vội vàng

Vói tay níu lại sợ hoàng hôn rơi

Em ngồi trải áo giữa trời

Chép câu lục bát tạ người em yêu

Gởi theo gió cuốn ít nhiều

Trái tim chẳng giữ lụa điều riêng em

Như Thương

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2013