07/25/2010
Album Tường Vi

1. Hương Biển – Thanh Duyên

1-Hương Biển-Thanh Duyên


2.
Trộm nhìn ( thơ: Hùynh Tâm Hòai) – Thùy Dương

2-Trộm nhìn.Thơ Hùynh T Hòa- Thùy Dương


3. Tình tự mùa Thu – Thùy Dương

3-Tình tự mùa thu- Thùy Dương


4. Thiên thu vẫn gọi – Thanh Hoa

4-Thiên thu vẫn gọi- Thanh Hoa


5. Quê nhà – Thanh Hoa

5-Quê nhà- Thanh Hoa


6. Tường Vi – Thùy Dương

6-Tường vi.Thơ Tường Vi-Thùy Dương


7. Đôi tay mùa Đông – Quang Sáng

7-đôi tay mùa đông- Quang Sáng


8. Vùng trời mây bay ( thơ: tường Vi) – Thanh Duyên

8-Vùng trời mâ bay- Thanh Duyên


9. Chỉ là thương nhớ – Thanh Hoa

9-Chỉ là thương nhớ- Thanh Hoa


10. Dặn em – Anh Tuấn

10-Dặn em- Anh Tuấn


11. Ngọn tóc trăm năm – Ngọc Sương

11-Ngọn tóc trăm năm- Ngọc Sương


12. Nhớ về anh – Thanh Hoa

12-Nhớ về anh- Thanh Hoa


13. Phù du – Thanh Hoa

13-Phù Du- Thanh Hoa


14. Từ những thác ghềnh – Thanh Hoa

14-Từ những thác ghềnh- Thanh Hoa