08/16/2013
Như thương : THÔI QUÊN…

clip_image001

 

Thôi quên đi hết cuồng si

Cười vang, ngộ chữ vân vi cuộc đời

Thôi quên đi bóng trăng rơi

Tiếng kêu sương tưởng ngàn lời đắm say

Thôi quên đi giọt rượu cay

Nghiên son mực đọng mượn vay nỗi sầu

Thôi quên đi vạt áo nhầu

Lỡ rơi theo giữa đêm màu vàng mơ

Thôi quên đi hết chữ Thơ

Sắc huyền hỏi ngã giả vờ yêu em

Thôi quên đi khát khao, thèm

Tràn cơn mộng mị trong đêm ngọc tuyền

Thôi quên đi hết nét viền

Kẻ màu son đỏ ngả nghiêng môi tình

Thôi quên đi nhé – Một Mình

Đầy ly rượu. Cạn. Chung tình với ta

Thôi quên đi mảnh vỡ ra

Đập ly tìm thấy trăng tà đêm qua

Quên đi nước mắt nhạt nhòa

Hai mươi năm tưởng đã là … hương xưa

 

Như Thương

(14/8/2013)

 

 

 

 

©T.Vấn 2013