06/17/2014
Như Thương : CHIM HÓT NỤ SEN

clip_image002
 

 

Tâm theo tràng hạt qua cầu
Sớm mai chim hót trên đầu nụ sen
Mặt trời vẫn mọc chỗ quen
Đằng Đông theo lối mon men ngõ gần
Dăm ba hạt ngọc trong ngần
Của sương, của nắng đường trần thoát thai
Đợi chi ngày tháng kiếp mai
Ngồi nghe chim hót nguôi ngoai bụi lòng
Thả trôi theo nụ sen hồng
Tình xưa tóc bạc theo dòng… lặng thinh
Lắng lòng về lại trang kinh
Phong trần bỏ mặc cuộc tình quên đi
Chỉ là giây phút ngộ tri
Như là một thoáng vân vi gọi mời
Chim ơi xin hót cao lời
Vỗ về một trái tim đời nhân gian
Dỗ em … mai giọt lệ vàng
Thành sương lóng lánh trên ngàn cánh sen

Như Thương

 

 

©T.Vấn 2014