06/19/2014
Phạm Doanh : Tản mạn ngôn ngữ (2)

clip_image002

Hình (Courtesy of www.verussolutions.biz)

(những ý nghĩ rời rạc, lẩm cẩm được ghi lại không theo thứ tự nào)

1) Những chân lý ẩn tàng trong câu nói lái
– Người gian không thích sấm, người dâm không thích sáng.

– Làm dấm thì chua mà làm chúa thì dâm.

– Người nhiều mộng vào đời để rồi mời nhiều người vào động.

– Nhà vua khi ngồi trên ngai là khi ngài trên ngôi.

– Không nên giỡn quá lố trong ngày giỗ quá lớn.

– Có những người chỉ đi mưa mà chưa đi Mỹ .

– Các cô thích anh chàng ngông mà không thích anh chồng ngang.

– Da nhăn thì kéo, da nhéo thì căng.

– Ở VN tham nhũng sống trên thảm nhung và mọi người giành nhau làm giàu nhanh.

– Cây sầu đông mọc ở đồng sâu hay ở đầu sông.

– Say để Đỡ nhớ ngày xưa và đỡ ngứa nhờ say.

– Chơi hụi thì chết Chơi hết thì trụi.

2) Xuất đối dị, đối đối nan

Bà Phùng Há phúng ông Hà, phá ông Hùng: “Đố ông vừa phùng vừa há”.

Câu đối này khúc mắc ở chỗ:

1. tên bà Phùng Há chứa hai động từ, lái được hai lần, mỗi lần lái lại là một động từ khác, như thế tên Phùng Há tong cộng chứa bốn động từ.

2. Đó là chưa kể đến cái hóc búa của hai động từ nguyên thủy “phùng” và “há” là hai việc tương phản không thể thực hiện được cùng một lúc. Điều thứ hai này có thể nhân nhượng khi đối.

3. Trong tiếng Việt có khỏang 15 danh từ kép có hai chữ hoàn toàn như nhau, sau đây là các chữ tìm được : ba ba, le le, đa đa, quốc quốc, kên kên, chuồn chuồn, tinh tinh, công công (người bán nam bán nữ), thang thang (lá bài tổ tôm, chi chi (lá bài tổ tôm), bồng bồng (tiếng Thanh Hóa gọi trái mận).

Mời các bạn đóng góp các chữ còn thiếu.

Lưu ý những chữ như điên điên khùng khùng, xanh xanh đỏ đỏ chỉ là chữ láy, không thuộc về loại chữ kép này vì không phải là danh từ mà là tĩnh từ hay trạng từ hơn nữa vì cả hai trường hợp láy và không láy đều có nghĩa như nhau chỉ khác cường độ

điên điên = điên = hơi điên

xanh xanh = xanh = hơi xanh v.v.

trong khi ba ba khác với ba, kên kên khác với kên.

4. Thà có một kết cuộc bi thảm còn hơn một bi thảm không có kết cuộc.

5. Tại sao không có con cọp trong bàn Bầu Cua Cá Cọp?

Chúng ta đều thấy bàn Bầu Cua hiện nay có 6 con là Nai Bầu Gà Cá Cua Tôm.

clip_image004

Nhưng thật ra ngày trước có con cọp như trong các hình bên dưới.

clip_image006

clip_image008

Lý do mà con cọp bị bỏ ra là các tay chơi Bầu Cua hay la lớn trong sòng như “Tao bắt con cua”, “Tao bắt con gà”, “Tao bắt trái bầu” v.v.

Đối với mọi con khác thì la như vậy không thành vấn đề nhưng có nhiều tay chơi quen tật nói lái, “Tao bắt con cọp” lỡ miệng thành “Tao bóp con c.t” nghe không được thanh; nên sau này họ tránh vẽ con cọp mà thay bằng con nai để tránh sự không hay này.

Phạm Doanh

 

 

 

©T.Vấn 2014