07/07/2014
Như Thương : QUỐC BIẾN BIỂN ĐÔNG

clip_image001

Hát Cho Biển Đông và Quyền Con Người – Washington DC (6-7-2014)

Xin lắng nghe vạn thống khổ nghẹn lời
Niềm oan khuất nơi quê nhà xa biệt
Hỡi hồn nước, hồn cờ thiêng đất Việt
Xin về đây cùng hội tụ bao người

Vẫn màu cờ của đất tổ quê cha
Quê hương mình dẫu đôi bờ ngăn cách
Vẫn máu đỏ luân lưu trong huyết mạch
Thương Việt Nam, ôi ngàn dặm nhạt nhòa

Trùng dương ngầm dậy sóng Bạch Đằng xưa
Nay quốc biến biển Đông – hòng khuất phục
Trong tiếng hát ta nghe nghìn nỗi nhục
Biển quê mình uất nghẹn nói sao vừa

Ta sẽ về bồi đắp lại non sông
Ta dựng cờ để lòng không hổ thẹn
Quê hương mình vẫn còn nguyên trọn vẹn
Phù sa tình hòa khúc hát biển Đông

Như Thương

©T.Vấn 2014