08/16/2014
Như Thương : CUNG ĐÀN HOA

clip_image002

Trách chi cúc nở, cúc tàn

Người đi để lại cung đàn hoa xưa

Có gì đâu những âm thừa

Nghe như lòng đã theo mưa nắng đời

Tình ơi nốt lặng không lời

Đừng thay cung bậc đất trời chia đôi

Dẫu mà nước chảy hoa trôi

Hay ta về lại… Em ngồi bên ta

Mặc tình giọt lệ em sa

Cung đàn chẳng nuối. Vỡ òa em đi

Mười năm giây phút ngộ tri

Thả bay theo gió, tiếc gì môi nhau

Trong em đuôi mắt đã sầu

Dẫu từng đêm thức với màu lả lơi

Thôi đừng đàn nữa đàn ơi

Lỡ dây chùng phím, lỡ rời xa thêm

Cứ như ngày sẽ qua đêm

Năm trôi tháng tận ngoài thềm hoa rơi

Như Thương

©T.Vấn 2014