08/31/2014
Như Thương: HÔN MỘT DÒNG THƠ

clip_image001

Ta hôn Em, một dòng thơ

Nghiêng đời xuống chợt thấy tơ nhả tằm

Dẫu trong bóng của nguyệt rằm

Là vầng trăng khuyết về thăm cô phòng

Câu thơ viết vội chưa xong

Gieo vần bằng trắc cõi lòng dửng dưng

Rồi đem thơ trả cho rừng

Trả cho biển rộng đã từng đam mê

Cuốn trôi đi hết vụng về

Những đêm rưng rức … câu thề yêu nhau

Phải chi áo lụa bạc màu

Thì em đã chẳng qua cầu thủy chung

Ngón tay đeo nhẫn ngại ngùng

Một lần ngỏ ý ngàn trùng biệt xa

Chỉ còn ở lại Em-Ta

Bao nhiêu con chữ viết ra vẫn thừa

Thôi em cứ mãi như xưa

Hôn thơ dưới gối nghe mưa hiên người

Như Thương

(25-8- 2014)

©T.Vấn 2014