10/24/2014
Phạm Chinh Đông : Album Hình Như Nắng Vừa Phai

 Hình Như Nắng Vừa Phai

Dòng nhạc Phạm Chinh Đông và tiếng hát Hương Giang

PCD 1-110232014

PCD 1-210232014

PCD - HG1

01 – Hình như nắng vừa phai

02 – Bầu trời trên kia

03 – Nhánh mùa xuân tôi

04 – Chỉ là

05 – Đá chờ

06 – Nơi đó có em

07 – Vết thương của đá

08 – Hình như là tình yêu

09 – Đóa yêu thương vườn tôi

10 – Đi thăm giùm tôi

11 – Dưới bóng điêu linh

12 – Chào em mùa đông

13 – Dấu chân trên cát

©T.Vấn 2014