10/24/2014
Như Thương : PHAI MỜ ÁO XIÊM

clip_image001

Chữ yêu anh bẻ làm đôi

Nửa bên kia ấy, nửa trôi theo tình

Nửa vui hạnh phúc lung linh

Nửa nào là của chúng mình hỡi anh

Phải em chiếc lá cũng đành

Vàng thu lá rụng em thành mây bay

Trong em khuya nến lắt lay

Ngoài hiên mưa rớt, mới hay em buồn

Như dòng lục bát cạn nguồn

Lòng như lặng lẽ rèm buông ơ hờ

Thương cho vần điệu nhớ thơ

Khuya ơi tình đã phai mờ áo xiêm

Cơ hồ anh tựa cánh chim

Giai nhân, rượu ngọt ai tìm đam mê

Tim em đi biệt không về

Ừ thôi kiếp khác ta thề yêu nhau

Như Thương

(6 -10-2014)

©T.Vấn 2014