11/10/2014
Như Thương : MẶC KHẢI ÁO HOA

clip_image001

Phải em từ đấy áo hoa

Từ đêm mặc khải mở ra nhiệm mầu

Cửa thiên đàng chợt ngân sâu

Gõ ba tiếng đã đêm thâu xiêu lòng

Vỡ ra màu sắc ửng hồng

Của ngày ân ái ươm nong kén vàng

Ta chờ – trải lụa đợi nàng

Thơm như chăn gối mộng tràn sắc hương

Mặt trời như thể vấn vương

Theo tà áo lụa thập phương chao lòng

Chút vàng xanh biếc hư không

Họa nên tà áo mênh mông gió lùa

Trong em là cả bốn mùa

Nắng mưa, hờn dỗi bỏ bùa tim ta

Ước gì ta sẽ chẳng già

Như em muôn thuở lượt là áo thơm

Như Thương

©T.Vấn 2014