12/24/2014
Như Thương: BÊN THỀM THÁNH ÂN

ben them

Không còn chuông Thánh ngày xưa

Phố buồn rưng rức, nhặt thưa bom rền

Tháng năm tưởng đã như quên

Nhiệm mầu ơn phước Thánh đền dịu êm

Đâu em tà áo nửa đêm

Quỳ bên hang Chúa bên thềm Thánh Ân

Tâm lành vọng tiếng chuông ngân

Chúa Ngôi Hai xuống cõi trần vì con

Đâu chiều bụi đỏ đầu non

Đọng sương lạnh buốt lối mòn cỏ xanh

Quỳ vàng tháng Chạp mong manh

Đạn vô tình đã nỡ đành … nát tan

Vạt hoa tan tác nhụy vàng

Hương rơi ai nhặt lỡ đàn lạc cung

Đâu lời ca thánh vô cùng

Lòng dâng hiến lễ Nhà Chung rộn ràng

Cúi đầu nhận bánh Thiên đàng

Chúa giang tay với muôn vàn yêu thương

Một ngày vận nước nhiễu nhương

Tay Người gãy đổ đoạn trường Thánh thi

Như Thương

 

 

 

©T.Vấn 2014