07/11/2011
Album Tâm tình để lại

 

01-Vẫn Nghe Tiếng Muôn Trùng

01-Cùng hát với tôi- Thanh Duyên

02-Cùng Hát Với Tôi

02-Trăng bên kia sông- Thanh Duyên

03-Sỏi đá tình đầu ( Thơ Hương Trinh )

03-Sỏi đá tình đầu ( thơ Hương Trinh)- Thanh Duyên

04-Trăng Bên Kia Sông

04-Vẫn nghe tiếng muôn trùng- Thanh Hoa

05-Em, Sài Gòn Và Nỗi Nhớ

05-đồng xanh thức dậy- Minh Trí

06-Đồng Xanh Thức Dậy

06-Dã tràng ăn năn ( Lời Hương Trinh)-Châu Thùy Dương

07-Dã Tràng Ăn Năn

07-Nỗi niềm- Minh Trí

08-Nỗi Niềm

08-Em, Sài Gòn và nỗi nhớ ( Thơ Trần Kiêu Bạt )- Châu Thùy Dương

09-Sương khói mong manh

09-Sương khói mong manh- Thanh Hoa

10-Mây Xưa

10-Bụi phấn ngày xưa (Lời Hương Trinh)- Thanh Duyên

11-Trên cành cây cô đơn

11-Trên cành cây cô đơn- Thanh Duyên

12-Bụi Phấn Ngày Xưa

12-Mây xưa- Thanh Duyên

13-Tâm Tình Để Lại

13-Tôi vẫn nghe- Thanh Hoa

14-Tôi Vẫn Nghe

14-Tâm tình để lại- Châu Thùy Dương