01/01/2015
Như Thương: CẠN LÒNG

clip_image001[1]clip_image003

Rượu chưa khui đã cạn lòng

Nến vui chưa thắp, mênh mông đêm về

Đợi ai, đợi một lời thề

Đợi câu thơ lỡ đam mê một đời

Đợi Sâm, Thương giữa sao trời

Đợi đêm thánh hóa tình ơi nhiệm mầu

Đợi ai, một khúc giang đầu

Nghìn năm rồi cũng dãi dầu nhớ thương

Biết đâu trăm mối đoạn trường

Hợp tan, hội ngộ dặm đường tìm nhau

Đợi ai, đâu đợi mưa Ngâu

Lụy cầu Ô Thước trên đầu quạ xưa

Khuya nay rượu cạn âm thừa

Men say còn lại đẩy đưa cuộc tình

Đợi ai, buồn chỉ một mình

Vui ư… ừ nhỉ Bóng Hình với ta

Nghiêng ly vọng lại tiếng khà

Như câu kinh chợt vỡ òa niềm vui

Như Thương

(Christmas 2014)

©T.Vấn 2015