01/16/2015
Phạm Doanh : Từ nay tạm bỏ viết thơ Đường

clip_image002

Từ nay tạm bỏ viết thơ Đường
Thơ tựa cành hoa đã mất hương
Sáo ngữ nghèo nàn gò đối chọi
Dị ngôn gắng gượng cố cân lường
Bó thơ vào luật, thơ không cảm
Giam điệu trong niêm, điệu tất thường

Lắng đọng chờ hồn thơ sống lại
Cho thơ rửa sạch bụi từ chương.

Phạm Doanh
_________________
Ta,
người chưa diệt chữ Tình
Mong gì ngộ, giác
giữa thinh không này

 

 

 

©T.Vấn 2015