01/19/2015
Phạm Doanh : Tiếc thương Ngụy Văn Thà

clip_image002

Tiếc thương Trung Tá Ngụy Văn Thà
Cùng những anh hùng của nước ta
Đổ máu giữ gìn trời biển mẹ
Vùi xương bảo vệ núi sông cha
Hy sinh cùng với tàu Nhật Tảo
Tủ trận không rời đảo Hoàng Sa
Vị quốc vong thân ngời chiến sử
Ngàn năm sóng vỗ bản hùng ca.

Phạm Doanh
________________________________________
Tưởng niệm Trung Tá Ngụy Văn Thà và 70 chiến sĩ

Việt Nam Cộng Hòa đã tủ trận tại Hoàng Sa 41 năm trước

(ngày 19 tháng 1, 1974)

 

 

 

©T.Vấn 2015