01/22/2015
Như Thương : KHÚC GIANG ĐẦU VIỆT NAM

clip_image002

Từ núi của cha chốn mênh mông
Từ quê đất mẹ một tấm lòng
Có giòng suối nhỏ lượn quanh quẩn
Đã hóa Kỳ Cùng một nhánh sông

Hai giòng trong đục bỏ quê cha
Thất Khê từ đấy biệt quan hà
Xót xa đôi ngả người Nam Bắc
Lạng Sơn muôn nẻo dặm đường xa

Người tù lặng lẽ ngắm giòng sông
Se sắt con tim nghẹn cõi lòng
Kỳ Cùng chảy ngược về xứ lạ
Nắng tắt hoàng hôn vợ ngóng chồng

Chiều thân tù ngục đứng ngó mong
Trùng trùng điệp điệp có buồn không
Đôi bờ sông của dòng ly biệt
Có biết đục trong chẳng chung dòng

Hồn thiêng sông núi của ngàn năm
Có rưng rưng khóc lệ âm thầm
Ngẩng mặt nhìn trời rừng Việt Bắc
Đây khúc giang đầu của Việt Nam …

Như Thương

 

©T.Vấn 2015