02/27/2015
Khuất Đẩu: HẬN BIÊN CƯƠNG

clip_image001

Tranh: Trần Thanh Châu

Ta ở miền Nam xa biên cương

Mà sao khí uất dày như sương

Cả vạn oan hồn đêm trăng lạnh

Sờ soạng trên đường qui cố hương

Ta thấy cha ta thờ thẫn bước

Giáo cùn rựa gãy không đao thương

Ta thấy mẹ ta nằm bên suối

Tóc dài bết máu vẫn còn hương

Ta thấy anh ta bụng rách toạc

Vẫn cười ngạo nghễ dưới trăng suông

Ta thấy em ta, ôi em gái

Má hồng môi thắm chết trần truồng

 

Tháng hai mười bảy năm bảy chín

Một sớm tràn qua lũ giặc cuồng

Một lũ đói cơm và khát máu

Bần cùng đạo tặc vệ binh hồng

Giặc Mao còn đói hơn giặc Tưởng*

Một lũ gầy còm chết chưa chôn

Mà dám bảo dạy ta bài hoc

Bài học gì toàn máu với xương.

Chẳng qua Tiểu Bình cay Lê Duẩn

Rắn mắt cứng đầu chẳng chịu ngoan

Bởi thế biên cương rền vó ngựa

Địa đầu sáu tỉnh hứng đạn bom

Địa đầu sáu tỉnh dân oan chết

Mà đảng của ta chẳng biết buồn.

Vẫn “sáu chữ vàng và bốn tốt”

Vẫn ca bài cũ “núi liền sông”!

 

Cho nên bốn vạn oan hồn ấy

Vẫn cứ dật dờ dưới bóng trăng

Vẫn cứ như là chưa chết hẳn

Bồn chồn xuân đến vợ con mong

Gió lạnh màn thưa xô lệch mãi

Giật mình cứ tưởng bóng người thân

Kìa mẹ gọi con hồn quốc quốc

Kìa cha một bóng suốt đêm suông

Kìa anh xuân đến không men rượu

Và em vẫn ước cánh thiệp hồng

 

Đảng sợ đàn anh như cầy cáo

Bịt mồm ai dám nói biên cương

Cũng bịt luôn mồm chiêng trống mõ

Cũng chẳng cầu siêu chẳng đàn tràng

Ba sáu năm rồi không hương lửa

Mồ hoang mả lạnh chẳng ai trông

Ba sáu năm rồi ôm nỗi hận

Chết sao không “vị quốc vong thân”

Mà vì đảng, Trời ơi là quốc nhục

Thì bảo sao chưa nguôi hận biên cương.

Ôi biên cương, đau đớn thay biên cương!

Tháng 2/2015

Khuất Đẩu

 

*Năm 1945, quân Tưởng Giới Thạch sang tước vũ khí Nhật, đói rách đến nỗi dân đã hát nhạo: Đoàn quân Tàu phù, đi, sao mà ốm thế? (nhại bài Tiến quân ca)

 

 

 

 

©T.Vấn 2015