03/02/2015
Khuất Đẩu : HẬN HOÀNG SA

clip_image001

Hoàng Sa! Hoàng Sa! Đây Hoàng Sa!

Một chùm đảo ngọc lắm phong ba

Sóng thét gió gào mây lớp lớp

Trời nghiêng nước đổ mịt mù xa

Soái hạm gầm gừ cưỡi lên sóng

Xé gió mà đi!

Ngụy Văn Thà!

Một thưở xứng danh là hạm trưởng

Hỏa tốc! lên đường cứu đảo xa

Vợ đành coi như hạt bụi

Con đành coi như cỏ hoa

Tóc ở trên đầu đều dựng ngược

Máu chảy tràn tim sắp vọt ra

Giận giặc Tàu ô quân cướp nước

Hận của nghìn năm quyết chẳng tha

Đạn đã lên nòng chờ khai hỏa

Đảo chìm đảo nổi của riêng ta

Bắn! Bắn!

Tàu địch nổ tung thành xác pháo

Một chiếc rồi hai chúng ngỡ ngàng

Nhưng chúng nhiều tàu và lắm đạn

Soái hạm của ta cũng vỡ toang

Ngực anh đạn xé không thấy máu

Chỉ thấy tim anh nhảy phập phồng

Anh vẫn ban ra khẩu lệnh cuối

Bỏ tàu! Bỏ tàu!

(Anh thì không).

Bao nhiêu chiến sĩ rơi nước mắt

Anh chết cùng tàu giữa biển Đông.

 

Bốn mốt năm rồi nằm đáy biển

Còn nghe sóng vỗ giữa mênh mông

Còn nghe tiếng khóc ba con nhỏ

Uất nghẹn trời cao vợ khóc chồng.

Uất nghẹn cùng anh bao chiến sĩ

Theo anh xuống tận hải mộ quan

Mà lũ ôm chân Tàu cộng đỏ

Vẫn kêu là ngụy rất sỗ sàng

Nhưng cả nước viết hoa chữ Ngụy

Những trang xanh lấp lánh sử vàng

Tất cả các anh cùng một họ

Ngụy Văn Thà, Ngụy Văn Việt Nam!

28/02/2015

Khuất Đẩu

 

 

 

 

 

©T.Vấn 2015