03/07/2015
Như Thương: CÚI HÔN ĐẤT RỪNG

clip_image001

Em ơi rừng có còn xanh

Núi còn đá thẳm lượn quanh với đời

Đất ơi bụi đỏ đâu rồi

Mà sao hoang phế một trời quạnh hiu

Hoàng hôn suối nghẹn dòng chiều

Thả trôi hoa dại, đá xiêu xiêu buồn

Tìm đâu thác đổ thượng nguồn

Ngàn năm tiếng vọng cúi hôn đất rừng

Đường mòn độc đạo nửa chừng

Thôi đành mất dấu em từng đi qua

Quỳ vàng tìm mãi em à

Đến phai vạt nắng, đến tà huy rơi

Em đâu, em hỡi, em ơi…

Rong rêu đã phủ chơi vơi tháng ngày

Xưa em ngồi với trời mây

Với chim, với gió – chốn này núi đôi

Tháng Ba hoa trắng muộn rồi

Tang em vội vã góc đồi cà phê

Áo em trắng cõi Đi-Về

Hôn em, hôn cả Banmê mùi rừng

Như Thương

 

 

©T.Vấn 2015