04/20/2006
42 nam

01221-04-1973 Đà Lạt – Việt Nam

42 nam man lkhoa

30 nam30 Năm Khóa Nguyễn Trãi 3 ( San Jose-2003)

35 năm ra trường-2008

35 Năm Khóa Nguyễn Trãi 3 ( Santa Ana-2008)

40 nam

40 Năm Khóa Nguyễn Trãi 3 ( Dallas-2013)

45 nam HN

45 Năm Khóa Nguyễn Trãi 3 ( ???-2018)