05/23/2015
Ngọc Tự:Tuổi già tự vịnh

OLD_MAN_BATHING

này da thịt ấy một thời phương phi – Tranh : Leyla Murr

 

chừng như vừa đến lượt ta

đưa tay gõ cửa tuổi già sớm nay

quẩn quanh chẳng chút heo may

cũng nghe xiêu vẹo chân tay rã rời

bèo nhèo nhăn nhúm tả tơi

này da thịt ấy một thời phương phi

phải đâu nào tiếc nhớ gì

lai sinh kỳ khứ * chu kỳ thân quen

sẽ chờ nơi bến gần bên

khi xe ghé đến bước lên nhẹ nhàng

Lão Chữ

21.5.2015

(ở Bệnh viện Memorial Southwest về)

*sinh chi lai bất năng khước

kỳ khứ bất năng chỉ (Trang Tử)

(sự sống đến thì không thể từ khước

và đến lúc kết thúc thì không thể trì hoãn)

 

 

©T.Vấn 2015