06/07/2015
Như Thương: ĐUÔI MẮT NGHÌN TRÙNG

clip_image002

Đếm đi đếm lại bao lần

Vẫn là ngần ấy những lần bên nhau

Thời gian ừ nhỉ qua mau

Sao là đuôi mắt thẳm sâu trong lòng

Cạn cùng hay vẫn ngóng trông

Nào ai biết được mênh mông cuộc tình

Chỉ riêng mình biết tim mình

Yêu hay chỉ nhớ dặm nghìn rất xa

Gặp hay không gặp cũng là…

Hồ Trường cạn chén, em tà áo vương

Tóc tơ ngôi rẽ đoạn trường

Tưởng chừng rồi sẽ chia nhường nguyệt trăng

Biết đâu đêm chợt ăn năn

Lỡ đem hết cả gối chăn trao tình

Rối lòng mở lại trang kinh

Có người lên núi trầm mình dưới trăng

Thôi đời một cuộc trắc bằng

Có gì đâu nhỉ cách ngăn nghìn trùng

Như Thương

 

 

 

©T.Vấn 2015