06/19/2015
Như Thương : VÔ DANH MỘ

clip_image001

Nghìn năm non nước bể dâu

Sử xanh nhuộm thẫm một màu tang thương

Cha, Anh một thuở sa trường

Hương lòng thắp muộn dặm đường ải quan

Tìm xương bới đất trên ngàn

Anh linh hào khí dọc ngang vẫy vùng

Rừng thiêng đất Bắc đêm chùng

Viếng người tù tội nghìn trùng đớn đau

Lệ người cô phụ ai lau

Khói nhang khuya tưởng ngọc châu vẹn tròn

Trường Sơn xương trải lối mòn

Bắc Nam sinh tử biết còn ai đây

Người Nam ra Bắc vùi thây

Vong hồn xiêu lạc nhớ ngày xung phong

Vẳng trong lừng lẫy chiến công

Tiếng quân giục giã núi sông lệnh truyền

Hỡi sông, hỡi núi linh thiêng

Hỡi giang san mộng ngả nghiêng cơ đồ

Bao nhiêu chí lớn xương khô

Sá chi … Nợ nước thành vô danh mồ

Như Thương

(Kính viếng Anh Linh Chiến Sĩ Trận Vong nhân ngày QL/VNCH)

 

 

 

©T.Vấn 2015