06/22/2015
Vương Lệ Hằng : Ngày Mai Trò Đến Lớp

clip_image001

Ngày mai trò đến lớp
Thầy đã sẵn sàng chưa?
Thầy không cần trải thảm
Thầy cũng đừng mua sắm roi mây

Sau nhiều năm trò chạy vòng vòng
Nay trò đã ngộ
Thầy là nhất thiên hạ, thầy ơi.

Hình như trên đời này, không có gì là thầy không biết
Mà hình như cái biết của thầy là do mấy bà góa phụ trao ban
Xin phép thầy cho trò gởi lời cảm ơn những người góa phụ.

Nhờ họ, thầy đã sáng mắt
Nhờ họ, thầy đã sáng lòng
Và nhớ họ, thầy đã làm thơ rất hung
Và thơ thầy hay,  cũng rất hung.

Ngày mai trò cắp sách đến trường
Với chiếc áo lụa vàng như thời Nguyễn Hoàng vậy
Ngày mai cũng là ngày kỷ niệm
Đúng hai năm, thầy trò mình xàng xê.
Thầy trò mình xàng xê nhưng không xàng xế
Thầy trò mình, mỗi người vẫn ngủ giường riêng
Vẫn cơm ai nấy ăn, nước ai nấy uống
Thầy uống nước chưng ra từ gạo
Mà đời gọi tên là rượu.
Trò uống nước lấy lên từ giếng
Nước trong leo lẻo
Nhưng không thấy cá
Nên chẳng có con nào đớp con nào.
Nên chẳng bao giờ, cá thụ thai.

Ngày mai trò trở lại làm cô nữ sinh
Như thời Nguyễn Hoàng ấy mà
Mong đừng có ai theo trò lẽo đẽo
Để thầy yên tâm cho trò đèn sách
Chóng tới ngày trò theo thầy về dinh.
Ngày mai trò trở lại lớp học
Ngày mai trò trở lại lớp học
Thầy có vui không thầy
Thầy có vui không thầy

Từ mai, thầy đừng khùng nghe thầy
Từ mai, thầy đừng khùng nữa thầy nghe.

VƯƠNG LỆ HẰNG

tặng ông thầy khùng tới chỉ.

10/6/2015