07/29/2015
Mai Tâm: Xem tranh Mai Tâm (3)

 

Tình yêu và cuộc sống

Tình yêu và Cuộc sống

 

một đôi 1

Một Đôi

một đôi 2

Lại Một Đôi

 

nhớ về người nằm xuống

Nhớ về người nằm xuống

on the top

Trên đỉnh

 

Phong Lan

Phong Lan

Sông quê hương

Sông quê hương

 

 

 

 

©T.Vấn 2015