07/25/2015
Hoàng Xuân Sơn: lục bát đúm đàn

 the way to life 1

                                                                               Tranh: Mai Tâm

 

lục bát đúm đàn

rất kiều

ồ. những khung xanh

rất em.

từ bữa khuynh thành tự nhiên

cầu nằm chẳng dụi vai nghiêng

sông không là biển

thuyền không là nhà

rất buồn

cấu véo phong ba

để nghe thút thít dương tà

bóng

mây

 

lang chạ

tôi giao thoa với cành me

leo lên chót vót

ai dè gãy cây

rồi giao thiệp với cành đào

mởn mơ trái mận

máu trào qua bông

 

chữ T.

         tặng T.Vấn

chữ T. gỡ lại tên bài

cào nghe đất vỡ công khai dưới đường

một là thương. hai là buông

mà ba bốn bỏ đi luôn không về

đếm nắng trên đầu chữ T.

TôiTaTuầnTựTưTềTốTâm

 

hoàng xuân sơn

3,4 juin 2015

 

 

 

 

©T.Vấn 2015