08/16/2015
Như Thương : VẠT ÁO XA XĂM

clip_image001

Trà thơm lưng ấm, lưng tình

Cạn dòng sông chảy, cạn bình rượu ngon

Chút gì ở lại trăng non

Từ đêm sương xuống tưởng còn gót sen

Thuở nào bỗng lạ thành quen

Song khuya khép cửa cài then đi tìm

Lạc tình hay lạc con tim

Sao loanh quanh mãi để chìm nhân duyên

Chữ trong ngôn ngữ vô biên

Quanh co đời giữa trăm miền mù tăm

Tìm em vạt áo xa xăm

Chút hồng nhan đã nghìn năm lỡ làng

Rồi mai đêm tận nguyệt tàn

Hương trà đọng lại ngỡ ngàng hương xưa

Dấu son đỏ đã phai chưa

Viền quanh chén rượu đêm thưa nhạt lòng

Gõ sênh phách giữa mênh mông

Tiếng con trăng vỡ giữa không gian trầm

Như Thương

 

 

 

©T.Vấn 2015