08/19/2015
Hòang Xuân Sơn : Vẫn có / Sóng mưa

clip_image002

Dòng sông quê hương – Tranh : Mai Tâm

 

vẫn có

một thời

lạnh với câu ca

nằm không mà hát

thì tòa cũng đau

em ơi

làm một chút gì

nhanh lên cho khoảng buồn ghi nhật trình

ví dầu

thân nhiệt lênh đênh

nơi khoan hò cũ

có mình           có ta

níu nhau. trôi

giữa phiền hà

sông dài nước rộng

nghe ra          vẫn

mình

vẫn đời. và chút linh tinh

dài lâu vẫn có

chút tình. nghĩa

thơm

sóng mưa

vụn trời

nhánh tẻ cơn giông

chở mưa an hạ

qua trùng điệp. vây

khổn nhau dưới một phiên ngày

mà đêm trứng rụng

mùa ngây ngất tình

bướm sâu thì cũng biết

mình

còn mang thân tạ

u minh giữa thời

đất trùm

hết một cơ ngơi

hỏi nhau phiến lá

xanh trời ở đâu

sau mưa

chờ nắng hiển mầu

trong mắt hồ sóng

chìm sâu biển tình

hoàng xuân sơn

16,17 tháng bảy 2015

 

 

 

 

©T.Vấn 2015